czwartek, 26 października 2017

ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW w Polsce

Zarząd Międzyzakładowy KWK RUDA
ruch "Bielszowice"Przewodniczący: Zenon Kozioł

V-ce Przewodniczący: Andrzej Radziszewski
V-ce Przewodniczący: Józef Gołębiowski
V-ce Przewodniczący: Ireneusz Wróż

Członek Prezydium: Zbigniew Paszyna
Członek Prezydium: Małgorzata Szczurek
Członek Zarządu:
 Marek Binienda
Członek Zarządu: Damian Ciurzyński
Członek Zarządu: Robert Jagodziński
Członek Zarządu: Waldemar Orligóra
Członek Zarządu: Mirosław Pakosz
Członek Zarządu: Celina Pytlik
Członek Zarządu:
Stanisław Wróblewski

 

KWK Ruda
                          ruch Bielszowicewtorek, 24 października 2017

Prezydent podpisał 23 października 2017 ustawę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Ustawa wchodzi w życie z dniem 24  października 2017 r. Od tego momentu osoby uprawnione do świadczenia mogą składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach.

TU POBIERZ WNIOSEK

formularze w wersji papierowej
są także dostępne w biurze związku
KWK Ruda
                          ruch Bielszowice


UWAGA - BIURA CZYNNE OD GODZINY 8:00


UWAGA - BIURA CZYNNE OD GODZINY 8:00

poniedziałek, 23 października 2017

Świadczenia z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla osobom uprawnionym będą przekazywane bez dodatkowych opłat. Jakiekolwiek płatne usługi, proponowane przez firmy i kancelarie prawne w tym zakresie, są bezpodstawne i nie stanowią warunku koniecznego do otrzymania świadczenia.

Jednocześnie informujemy, że projekt Ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla  został przyjęty 12 października 2017 r. przez Sejm i skierowany do prac w Senacie.

Aby otrzymać rekompensatę uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Informacje o szczegółach zostaną przekazane niezwłocznie po uchwaleniu ustawy przez Senat i podpisaniu jej przez Prezydenta RP. Formularze będzie można pobrać ze stron internetowych m.in. Ministerstwa Energii oraz spółek górniczych. Zostaną też opublikowane w prasie lokalnej i regionalnej. 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 43